Tervetuloa!

Olen muuttanut!
Uusi osoitteeni on

Porvoon keskusta
06100 Porvoovastaanotto maaliskuu-kesäkuu 2017

 Espanja, Fuengirola

Vastaanotto elokuu 2017 Porvoo

Ajanvaraus

+358 50 364 5044, +34 681657721

tai ota yhteyttä myös sähköpostilla .

Sähköposti
ritvalaakso@hotmail.com

Aukioloajat
sopimuksen mukaan

Hypnoosi – syvärentoutus

Hypnoosi –
syvärentoutus –
mielikuvavalmennus

Hypnoosi on syvä fyysinen ja psyykkinen rentoutumistila, jossa hypnotisoitava kokee irtautuvansa todellisuudesta, vaikka onkin tietoinen siitä. Hänen huomiokykynsä kapenee, ja huomio keskittyy sisäiseen maailmaan. Hypnoosin on sanottu meditaation tavoin stimuloivan oikeaa aivopuoliskoa, joka on yhteydessä alitajuntaamme ja tunteisiimme. Hypnoositilassa voidaan vaikuttaa mielen sellaisiin osa-alueisiin, jotka tavanomaisessa valvetilassa olisivat tavoittamattomissa.

Asioiden työstämiseen voidaan käyttää myös erilaisia narratiivisiä menetelmiä:

  • menneiden elämien mielikuvaohjaus, MEM
  • elämän ennalta ohjelmointi,EEO
  • elämän eheyttämistyöskentely, mentaalinen shamaanimatka eli haetaan “sielun sirpale”

Vasten tahtoaan ketään ei voida taivuttaa irti arkitodellisuudesta. Ihmisen kontrolli ei katoa yhtään mihinkään.

Hypnoosissa voidaan vaikuttaa oikaisevasti niihin oppimista ehkäiseviin minäkuvan vääristymiin, joita piilotajuntaan on olemassaolon aikana kasautunut. Hypnoosissa voidaan oppia myös jännityksen ja stressin hallintaa sekä saada positiiviset voimavarat käyttöön. Hypnoosin kokeminen on yksilöllistä.Toinen saattaa kokea hypnoositilan tavanomaisena keskittymisenä, johon liittyy tyyneyden ja rentoutuneisuuden tunne. Toinen saattaa kokea sen unenkaltaisena tilana. Toiset reagoivat herkästi hypnoosin aikana annettuihin suggestioihin ja mielikuviin, toiset taas jättävät reagoimatta niihin.
Tavanomainen hypnoosi-istunto kestää 1,5–2 tuntia, mistä ajasta varsinaista hypnoosityöskentelyä on noin tunti. Hypnoosi-istuntojen määrä riippuu ongelmista ja niiden laajuudesta.

 

Hypnoosin käyttöalueita

Hypnoosia käytetään mm. erilaisten pelkojen, jännittämisen, uupumisen, unettomuuden, kivun hallinnan ja erilaisten riippuvuuksien (tupakka, alkoholi) ja painonhallinnan hoidossa. Mm. näiden ongelmien ja riippuvuuksien hoidossa hypnoosilla on saatu erittäin hyviä tuloksia. Esimerkiksi menestyksellisessä tupakanvieroituksessa tarvitaan aluksi aina kolme tapaamista melko lyhyen ajan sisällä.

Psyykkinen valmennus osana hypnoosia

Hypnoosivalmennuksella voidaan parantaa itsetuntoa, stressinhallintaa ja suorituskykyä. Valmennuksella voidaan tehostaa motivoitumista esimerkiksi terveellisiin elämäntapoihin, laihduttamiseen, opiskeluun, koulunkäyntiin ja kuntoutumiseen. Esiintymis- ja synnytysvalmennus ovat myös hypnoosityöskentelyn kohdealueita.

Oppimisen edellytykset paranevat

Taito käyttää rentoutumista, hypnoosia, mielikuvaharjoittelua ja suggestiota auttaa löytämään oppimiselle otollisen tilan ja asenteen.

Luovuus aktivoituu

Hypnoosin menetelmillä mieli ikään kuin avautuu ja tämän vuoksi moni kokee luovuutensa aktivoituvan hypnoosityöskentelyn ansiosta.

Rentoutuminen tehostuu

Ohjauksen yksi tavoite on ohjata asiakas löytämään itselleen sopiva rentoutumistapa. Säännöllinen rentoutuminen on tapa hoitaa terveyttään ja jaksamistaan jatkossa myös itsehypnoosin avulla.

Ritva Laakso, erikoissairaanhoitaja, hypnokonsultti